Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Przestrzenie miejskie”

Zarządzenie 2241/2022 
z dnia 3 października 2022 r.

Link do załączników, w tym do szczegółowych zakresów opracowań:

https://bip.uml.lodz.pl/2241-2022/


Metryka strony i historia zmian