Konkurs o przyznanie w 2022 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi

Załącznik
do <link samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=58361&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct>zarządzenia Nr 153/2022</link>
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian