Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2024–2027 z perspektywą do roku 2031” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2024–2027 z perspektywą do roku 2031”


Metryka strony i historia zmian