Otwarty konkurs ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów powyżej sześćdziesiątego roku życia, w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych i korzystania ze smartfona

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2095/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian