Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 rok, dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 272/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian