Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego którego celem jest wypracowanie rekomendacji odpowiadających na pytanie: W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1672/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian