Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Łódź pełna kultury”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2850/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian