Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację organizowania i prowadzenia programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1890/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian