Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2569/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian