Wyniki otwartego naboru wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2022 r.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego naboru wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz pracach konserwatorskich i pracach restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2022 r.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach naboru wniosków znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian