Nabór wniosków w terminie do dnia 31 października 2023 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2024 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1806/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian