Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2698/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian