Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 r. - „Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 127/2024
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian