Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności i rejestrem wyborców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Mieszkańcy mają możliwość załatwiania spraw dotyczących zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu poza granice kraju, pobierania zaświadczenia z rejestru mieszkańców po wcześniejszym elektronicznym umówieniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl (wybierając zakładkę UM ŁÓDŹ/WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę oraz wolny termin i godzinę), a także drogą elektroniczną z  wykorzystaniem  formularzy zamieszczonych na platformie usług administracji publicznej ePUAP lub na stronie serwisu internetowego Urzędu Miasta Łodzi
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/formularze-elektroniczne/

 • w lokalizacji przy ul. Zachodniej 47 – tel. +48 (42) 638-50-55,
 • w lokalizacji przy al. Politechniki 32 – tel. +48 (42) 638-56-89,
 • w lokalizacji przy ul. Krzemienieckiej 2B – tel. +48 (42) 638-52-08,
 • w lokalizacji przy al. Piłsudskiego 100 – tel. +48 (42) 638-53-33.

 

Wnioski o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów można składać wraz z niezbędnymi załącznikami (kserokopią umowy o pracę, w której określona została siedziba pracodawcy, wypis z KRS w przypadku prowadzonej działalności) po wcześniejszym elektronicznym umówieniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl

 • w lokalizacji przy ul. Zachodniej 47 – tel. +48 (42) 638-50-72,
 • w lokalizacji przy al. Politechniki 32 – tel. +48 (42) 638-56-18,
 • w lokalizacji przy ul. Krzemienieckiej 2B – tel.+48 (42) 638-52-08,
 • w lokalizacji przy al. Piłsudskiego 100 – tel. +48 (42) 638-53-17.

 

W sprawach dotyczących wpisania do rejestru wyborców na własny wniosek, udostępnienia rejestru wyborców, dokumenty można składać  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, a także drogą elektroniczną z  wykorzystaniem  formularzy zamieszczonych na platformie usług administracji publicznej ePUAP lub na stronie serwisu internetowego Urzędu Miasta Łodzi
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/formularze-elektroniczne/

 • w lokalizacji przy ul. Zachodniej 47 – tel. +48 (42) 638-50-57,
 • w lokalizacji przy al. Politechniki 32 – tel. +48 (42) 638-56-15,
 • w lokalizacji przy ul. Krzemienieckiej 2B – tel.+48 (42) 638-52-18,
 • w lokalizacji przy al. Piłsudskiego 100 – tel. +48 (42) 638-54-36.

 

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00–16.00, wtorek  8.00–17.00.

Uwaga!

Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby, zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie oprócz maseczki także rękawiczek i własnego długopisu.

 

Opisy spraw związanych z meldunkami

Opisy spraw związanych z rejestrem PESEL

Opisy spraw zawiązanych z rejestrem wyborców


Metryka strony i historia zmian