Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie o terminie na wniesienie odwołania od decyzji administracyjnych

Urząd Miasta Łodzi
Departament Architektury i Rozwoju
Wydział Urbanistyki i Architektury
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 22.05.2020 r.

Obwieszczenie

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz ustaw zmieniających uregulowały termin na wniesienie odwołania od decyzji administracyjnych jako 14 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Po wejściu w życie ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 875) termin na wniesienie odwołania od decyzji administracyjnych rozpocznie bieg w dniu 24.05.2020 r.

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (22.05.2020 14:05)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (22.05.2020 14:53)

Informację opracował(a): Katarzyna Wujek (22.05.2020)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 72