Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 77/2024
Prezydenta Miasta Łodzi


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska / BBI (18.01.2024 12:47)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Kędzierski / BBI (08.03.2024 11:14)

Informację opracował(a): Tomasz Lewandowski (18.01.2024)

Źródło: Wydział Sportu

Ilość odwiedzin: 1671