Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Sprzedaż kwiatów ciętych, wiązanek, bukietów, wieńców oraz kwiatów w doniczkach do Urzędu Miasta Łodzi w 2020 r.". Nr ref.: DOA-OA-I.271.92.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 18.12.2019 14:29
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe formularz_ofertowy_-_kwiaty.xlsx

16 KB

zapytanie_ofertowe_-_kwiaty.pdf

101 KB

Zmiana zapytania ofertowego Sprostowanie_do_zapytania_ofertowego.docx

14 KB

CPV Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady (03121100-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian