Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Organizacja wizyt studyjnych w Pekinie, w tym obsługa logistyczna”, w ramach projektu, pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych”, współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.56.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 15.07.2019 15:44
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 56_BZP_Ogłoszenie o zamówieniu

142 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 56_Zmiana ogloszenia_zm.1

42 KB

56.III_zmiana ogłoszenia

67 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 56_BZP_SIWZ

324 KB

Części załączników do SIWZ 56_BZP_Załączniki do SIWZ

11 MB

Zmiana SIWZ 56_Zmiana SIWZ_zm.1

125 KB

56.III. zmiana siwz_zm.2

765 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 56.III.Odpowiedzi na pytania

1 MB

56.III.zał. nr 6 do SIWZ

749 KB

56.III.załącznik nr 6 do SIWZ

138 KB

Informacja o Wyborze Oferty 56.III_Wybór oferty

119 KB

Informacja z otwarcia ofert 56_Informacja z otwarcia ofert

120 KB

CPV Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów (79950000-8)
Usługi podróżne (63515000-2)
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży (63000000-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian