Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zadanie 4 „Modernizacja węzła piaskowego” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.46.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 17.07.2019 13:05
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zam.ówieniu 2019-OJS136-334318-pl

148 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

69 KB

Og.łoszenie o zmianie wysłane 20-08-2019

72 KB

2_Ogłoszenie o zmianie opublikowane 2019-OJS161-395757-pl

69 KB

3_Ogłoszenie o zmianie wysłane 26-08-2019

83 KB

3_Ogłoszenie o zmianie opublikowane 2019-S 167-407911

79 KB

4_Ogłoszenie o zmianie wysłane 18-09-2019

74 KB

4_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane_2019-OJS 183-444966

70 KB

5_Ogłoszenie o zmianie wysłane 25-09-2019

73 KB

5_Ogłoszenie o zmianie opublikowane 2019-OJS188-456616-pl

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

663 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

4 MB

Załączniki do OPZ

30 MB

Klucz Publiczny

700 B

Zmiana SIWZ 1_Zmiana SIWZ

102 KB

2_Zmiana SIWZ

325 KB

3_Zmiana SIWZ

865 KB

4_Zmiana SIWZ_18-09-2019

172 KB

Nowy Załącznik nr 8 do SIWZ_Zabezpieczenie należytego wykonania umowy_18-09-2019

391 KB

Zmiana SIWZ_25-09-2019

95 KB

Aktualny PFU z naniesionymi poprawkami_25-09-2019

3 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania 1-14

939 KB

Odpowiedzi na pytanie 15-29

2 MB

Załaczniki do odpowiedzi na pytania 15-29

7 MB

Załacznik do Pytania 15

237 KB

Odpowiedzi na pytania 1-14 z poprawionym logo

543 KB

3_Odpowiedzi na pytania 30-43

786 KB

Brakujący rysunek do odpowiedzi na pytanie 5 i 33

171 KB

Rysunek do odpowiedzi na pytanie 35_18-09-2019

2 MB

Odpowiedzi na pytania 40,44-47_25-09-2019

194 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

64 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

95 KB

Inne Informacje INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_1

59 KB

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_2

205 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych (45232400-6)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian