Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "ROCŁ- Projekt 4-Przebudowa Pl. Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz małą arch. i nasadzeniami oraz budowa zadaszenia wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału Muzeum MŁ". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.64.2021
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 27.07.2021 14:01
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

154 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Projekt_sprostowania_ogloszenia.pdf

72 KB

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

99 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 27.08.2021

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane-01.09.21

68 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane-10.09.21

68 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ-64.pdf

761 KB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SWZ.zip

6 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SWZ-20.08

121 KB

Zmiana_SWZ-27.08.pdf

392 KB

Zał. nr 1 do SWZ - OPZ tekst na 06.09.2021

1 MB

Zmiana SWZ-06.09.2021

460 KB

Dodatkowa_dokumentacja.zip

15 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

201 KB

Odpowiedzi na pytania nr 6-73

612 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybor_www.pdf

1 MB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

250 KB

Inne Informacje informacja o kwocie na sfinansowanie

1 MB

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_opublikowane.pdf

134 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2)
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów (45112712-9)
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych (45233161-5)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Roboty instalacyjne gazowe (45333000-0)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty renowacyjne (45453100-8)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian