Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 „Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną”". Nr ref.: DSR-ZP-VIII.271.1.2022
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 04.02.2022 10:28
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DSR-ZP-VIII.271.1.2022

6 MB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DSR-ZP-VIII.271.1.2022

2 MB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do DUUE 07.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

601 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

567 KB

Ogłoszenie o zmianie wysłane do DUUE 14.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

600 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

67 KB

Ogłoszenie zmain wysłane 17.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

68 KB

Ogłoszenie zmian wysłane do DUUE 24.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.03.2022 DRS-ZP-VIII.271.1.2022

68 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ DSR-ZP-VIII.271.1.2022

2 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.1.2022

77 KB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.1.2022

17 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SWZ DSR-ZP-VIII.271.1.2022

1 MB

Zmiana SWZ 07.03.2022

1 MB

Zmiana SWZ 14.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

1 MB

Wzór umowy zmiana 17.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

2 MB

Zmiana SWZ 17.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

1 MB

Zmiana SWZ 24.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania DSR-ZP-VIII.271.1.2022

1 MB

Pytania i odpowiedzi 17.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

4 MB

Pytania i odpowiedzi 24.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.1.2022

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty DSR-ZP-VIII.271.1.2022

186 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DSR-ZP-VIII.271.1.2022

1 MB

Inne Informacje Informacja o kwocie na sfinansowanie DSR-ZP-VIII.271.1.2022

1 MB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DSR-ZP-VIII.271.1.2022

109 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2)
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów (45112712-9)
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych (45233161-5)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty inżynieryjne i budowlane (45220000-5)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4)
Instalowanie mebli ulicznych (45233293-9)
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (45316100-6)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Inne instalacje elektryczne (45317000-2)
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego (45340000-2)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg (45233250-6)
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych (45233253-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian