Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.47.2022
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 24.06.2022 12:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

146 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_18.07.2022.pdf

73 KB

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_opublikowane_22.07.2022.pdf

68 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ

2 MB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SWZ.zip

4 MB

Zmiana SIWZ Zmiana_SWZ.pdf

392 KB

Zmiana_SWZ-20.07.2022.pdf

392 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz_na_pytanie_nr_1.pdf

177 KB

Zal._nr_1_do_SWZ_-OPZ-27-06-2022.doc

292 KB

Aktualny_Link_do_dokumentacji_28-06-2022.docx

12 KB

Odpowiedz_na_pytania_nr_2-5.pdf

392 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania info_o_uniewaznieniu.pdf

195 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

1 MB

Inne Informacje informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie.pdf

1 MB

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

123 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2)
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów (45112712-9)
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych (45233161-5)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty renowacyjne (45453100-8)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian