Lp

Imię i Nazwisko

NGO

Sfery Zadań Publicznych zadeklarowane przez przedstawicieli NGO

1

Andrzej Wiśniewski

Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus

1,3,4,11,26,37

2

Anna Kołodziejczak

 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis"  6,17,19

3

Janusz Matusiak

UKS SMS

 18,20,23

4

Wojciech Ulatowski

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Dzikusy"

 20,37

5

Barbara Słabicka

 Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO  6,10,17,18,19,30

6

Izabela Desperak

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

 12,17,25,36

7

Marcin Brzozowski

Stowarzyszenie Targowa 62

 7,19,25,38,39

8

Michał Pietrakiewicz

Stowarzyszenie CNBA

 5,16,17,18,19,20,31

9

Monika Dyła

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z pośledzeniem Umysłowym  - Koło w Łodzi 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,16,17,20,22,26,31,36,37,38,39

10

Jacek Jędrzejczak Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,19,21,25,26,30,31,36,38,39

11

 Jan Bujnowicz  Fundacja im. Brata Alberta  1

12

Anna Zadęcka-Zięba Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie! 1,5,6,19,22,25,32,39

13

Adrian Szadkowiak Kocham Widzew 6,14,19

14

Tomasz Majewski Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Krakowskie Przedmieście
8,17,19,25

15

Jarosław Skura Klub Sympatyków Piłki Siatkowej 5,16,17,18,19,20,31

16

Małgorzata Szymańska Fundacja Centrum IN 19

17

Adam Sitarek Stowarzyszenie Centrum Badań Żydowskich 7,17,19

18

Monika Mularska
-Kucharek
Fundacja Łódzka Akademia Kobiecości 4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,19,31,37,38,39

19

Mirosława Szczepańska Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania samotności wśród ludzi dorosłych "TELEFON POGADANIA" 9,13,17,18,32,36,37

20

Maria Jolanta Foksińska-Boguszewska Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi 1,3,5,9,10,12,28
21 Michał Świerczyński Fundacja Promocji Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego "Inicjatywa Nowych Szans"

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,

26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

22 Dorota Puchowicz Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" 1,2,4,5,10,15,17,18,36,37
23 Sylwia Trzeciak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie 1,2
24 Anna Maciejewska Caritas Archidiecezji Łódzkiej 1,2,5,8,13

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta może zgłosić swojego przedstawiciela do prac w komisjach konkursowych. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać go do Biura Aktywności Miejskiej na adres: 90-003 Łódź, ul. Tuwima 10 pok. 303 (III piętro) bądź poprzez e-mail: a.skorzak@uml.lodz.pl.

Formularz zgłoszenia osoby wskazanej przez organizację pozarządową, kandydata na członka Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Miasta


Metryka strony i historia zmian