Lp

Imię i Nazwisko

NGO

Sfery Zadań Publicznych zadeklarowane przez przedstawicieli NGO

1

Andrzej Wiśniewski

Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus

1,3,4,11,26,37

2

Anna Kołodziejczak

 
 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis"  6,17,19

3

Janusz Matusiak

UKS SMS

 18,20,23

4

Wojciech Ulatowski

Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

 20,37

5

Barbara Słabicka

 Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO  6,10,17,18,19,30

6

Izabela Desperak

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

 12,17,25,36

7

Marcin Brzozowski

Stowarzyszenie Targowa 62

 7,19,25,38,39

8

Michał Pietrakiewicz

Stowarzyszenie CNBA

 5,16,17,18,19,20,31

9

Monika Dyła

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z pośledzeniem Umysłowym  - Koło w Łodzi 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,16,17,20,22,26,31,36,37,38,39

10

Jacek Jędrzejczak Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,19,21,25,26,30,31,36,38,39

11

 Jan Bujnowicz  Fundacja im. Brata Alberta  1

12

Anna Zadęcka-Zięba Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie! 1,5,6,19,22,25,32,39

13

Adrian Szadkowiak Kocham Widzew 6,14,19

14

Tomasz Majewski Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Krakowskie Przedmieście
8,17,19,25

15

Jarosław Skura Klub Sympatyków Piłki Siatkowej 5,16,17,18,19,20,31

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta może zgłosić swojego przedstawiciela do prac w komisjach konkursowych. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać go do Biura Aktywności Miejskiej na adres Łódź, ul. Tuwima 10 bądź poprzez e-mail: a.skorzak@uml.lodz.pl.

Formularz zgłoszenia osoby wskazanej przez organizację pozarządową, kandydata na członka Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Miasta

 

 


Metryka strony i historia zmian