Konkurs ofert:

Jak aplikować w konkursie?

  • Załóż konto dla swojej organizacji na platformie Witkac (większość naborów w konkursach prowadzonych jest właśnie tam),
  • Znajdź zadanie, które wpisuje się obszar działań Twojej organizacji,
  • Zapoznaj się z ogłoszeniem i sprawdź zasady składania wniosków,
  • Przygotowując ofertę, pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc przedstawiciela danego Wydziału Merytorycznego UMŁ.

Komisje Konkursowe:

  • Dokonują oceny i rekomendują jak rozstrzygnąć konkurs (ostateczna decyzja należy zawsze do Prezydenta),
  • Składają się z przedstawicieli UMŁ oraz osób z organizacji pozarządowych,
  • Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do prac w komisjach przez cały rok. Trzeba tylko wypełnić formularz i przesłać go do Biura Aktywności Miejskiej.

Co poza konkursem?

Samorząd może przekazać organizacjom środki również:

  • trybem pozakonkursowym.
  • w trybie zamówień publicznych (np. zakup usługi). W tym trybie organizacja zrównana jest z przedsiębiorcami w prawach do ubiegania się o realizację zadania. By móc ubiegać się o realizację zadania tym trybem organizacja musi prowadzić działalność gospodarczą (tzn. być wpisana w KRS do rejestru przedsiębiorców) lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

Kluczowe akty prawne:

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach ogłaszania i przeprowadzenia konkursów?

Polecamy Poradnik NGO.PL.


Metryka strony i historia zmian