Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”

Zarządzenie 5762/VIII/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. „Nowy Ratusz w Łodzi” oraz powołania Sądu Konkursowego

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny
pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”


Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta. Termin składania prac konkursowych upływa 26.02.2021 r.

W związku z koncepcją budowy nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta organizuje konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”, który pozwoli na wypracowanie najlepszego układu funkcjonalnego, relacji z otoczeniem oraz formy architektonicznej projektowanego obiektu. Jego zadaniem jest również pomoc w stworzeniu optymalnego zagospodarowania fragmentu Nowego Centrum Łodzi, wraz z Rynkiem Katarzyny Kobro, które są jednymi z kluczowych przestrzeni łódzkiego śródmieścia. Konkurs ten może mieć istotne znaczenie w rozwoju miasta pod względem kreowania wysokiej jakości rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursu:

06.12.2020 r. - ostateczny termin nadsyłania pytań do Organizatora
(na adres: m.jezewska@uml.lodz.pl lub m.mucha@uml.lodz.pl );
23.12.2020 r.- udzielenie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych Konkursem;
26.02.2021 r. do godz. 19:00 – składanie prac konkursowych;
12.03.2021 r. - zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników
Konkursu, dyskusja pokonkursowa i wystawa pokonkursowa;
12.03.2021 r. - 31.03.2021 r. – wystawa pokonkursowa

Uwaga!
Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie Organizatora.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej puli 175 tys. zł.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie 5762/VIII/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. „Nowy Ratusz w Łodzi” oraz powołania Sądu Konkursowego


Metryka strony i historia zmian