Instytucje edukacyjne - zadania własne Rad Osiedli

Osiedle Typ zadania Nazwa zadania Kwota na zadanie Realizator zadania
Stary Widzew Remont sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr XXIII w Łodzi ul. Piłsudskiego 159 remontowe 40 000,00 zł Wydział Edukacji
Stary Widzew Wymiana okien w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Łodzi przy ul. Wysokiej 28 remontowe 15 000,00 zł Wydział Edukacji
Stary Widzew Remont drogi dojazdowej do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Łodzi przy ul. Wysokiej 28 remontowe 22 000,00 zł Wydział Edukacji
Stary Widzew Zakup dwóch kompletów koszy do segregowania śmieci (4-5 kolorów w jednym komplecie) i kosza na śmieci przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 170 w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3,2.      Wymiana 3 komputerów w pracowni informatycznej w Szkole Podstaw remontowe 7 100,00 zł Wydział Edukacji
Stary Widzew Wymiana wykładzin podłogowych w salach dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 138 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 40 inwestycyjne 10 000,00 zł Wydział Edukacji
Stary Widzew Wymiana zestawu komputerowego Przedszkola Miejskiego Nr 138 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 40 inwestycyjne 2 000,00 zł Wydział Edukacji
Stary Widzew Remonty wyjść oraz ciągów komunikacyjnych na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 w Łódzi przy ul. Szpitalnej 9/11 remontowe 45 000,00 zł Wydział Edukacji
Stoki Remont korytarza w Gimnazjum Nr 30 przy ul. Nowogrodzkiej remontowe 3 400,00 zł Wydział Edukacji
Stoki Remont korytarza sal zajęciowych i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 94 przy ul. Janosika remontowe 99 800,00 zł Wydział Edukacji
Stoki Remont bramy i ogrodzenia w SP Nr 139 przy ul. Giewont remontowe 63 000,00 zł Wydział Edukacji
Stoki Zakup i montaż tablic do koszykówki w ZSP w Łodzi przy ul. Edwarda inwestycyjne 4 000,00 zł Wydział Edukacji
Stoki Modernizacja szatni i budowa toalet w Gimnazjum Nr 33 w Łodzi inwestycyjne 25 000,00 zł Wydział Edukacji
Andrzejów Wymiana pieca centralnego ogrzewania na typ KZ-5, w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi przy ul. Przylesie 22 inwestycyjne 35 000,00 zł Wydział Edukacji
Andrzejów Wymiana podłogi w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 229 w Łodzi przy ul. Gliszczyńskiego remontowe 30 000,00 zł Wydział Edukacji
Andrzejów Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do zajęć z logopedii i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego i zakup sprzetu sportowego do Sali gimnastycznej nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego remontowe 25 478,00 zł Wydział Edukacji

Metryka strony i historia zmian