Miejskie obiekty sportowe - zadania własne Rad Osiedli

Osiedle Nazwa zadania Typ zadania Kwota na zadanie Realizator zadania
Chojny-Dąbrowa Remont szatni w MKS Metalowiec Łódź ul. Jachowicza 1 remontowe 10 000,00 zł Wydział Sportu
Andrzejów Remont łazienki i pomieszczenia WC w Klubie Sportowym Polonia w Łodzi przy ul. Rokicińskiej remontowe 14 000,00 zł Wydział Sportu

Metryka strony i historia zmian