Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łodzianka bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie W-1 jako działka nr 92/5, w celu założenie i przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia


Metryka strony i historia zmian