Drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki mieszkaniowej Miasta Łodzi 2030+

Załącznik
do zarządzenia 2568/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian