Konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: "Bezpłatnej całodobowej łazienki z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian (w ramach budżetu obywatelskiego)"

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2016/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Pytania i odpowiedzi:


Metryka strony i historia zmian