Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 85/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian