Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 83/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian