Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 84/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian