Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2887/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian