Nabór wniosków na udzielenie w 2023 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 137/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Uchwała Nr XLI/1271/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni, dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian