Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7684/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 1 lutego 2018 r.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021.


Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021, zwany dalej Programem. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi opinii, propozycji i uwag w zakresie przedmiotu konsultacji. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 16.00 w formie:

 1. spotkania otwartego z mieszkańcami miasta Łodzi w formie warsztatów, umożliwiającego omówienie i ocenę założeń Programu, a także wyrażenie opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Łodzi, w dniu 26 lutego 2018 r. w godzinach 17.00 – 20.00;
 2. debaty publicznej, która odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Łodzi, w dniu 12 marca 2018 r. w godzinach 17.00 – 20.00;
 3. zebrania uwag lub propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego lub formularza zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, dostępne:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne,
  3. w sekretariacie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w godzinach pracy Urzędu,
  4. podczas spotkań, o których mowa w pkt 1 i 2.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny i formularz zgłoszenia zadaniado Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021 będą dostępne nie później niż dnia 1 lutego 2018 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne,
 • w sekretariacie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze można przekazać:

 • do kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
 • do sekretariatu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w godzinach pracy Urzędu,
 • drogą elektroniczną na adres: mkz@uml.lodz.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym forum.samorzad.lodz.pl.

Zakres negocjowany konsultacji dotyczy określenia celów operacyjnych, kierunków i zadań projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021.

Ze względu na potrzeby organizacyjne uczestnictwo w spotkaniu otwartym oraz w debacie publicznej należy zgłaszać odpowiednio do dnia 21 lutego 2018 r. oraz 7 marca 2018 r. poprzez przekazanie wiadomości elektronicznej na adres: mkz@uml.lodz.pl (w tytule wpisując „Zgłoszenie udziału w spotkaniu w kamach konsultacji społecznych GPOnZ”) lub telefonicznie pod numer telefonu: (42) 638 43 33 w godzinach 8.00 - 16.00 (pn., śr.-pt.) oraz 9.00 – 17.00 (wt.).

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym lub formularzu zgłoszenia zadania do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021 (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania otwartego i debaty publicznej);
 • złożone z datą wpływu przed dniem 15 lutego 2018 r. albo po godzinie 16.00 dnia 16 marca 2018 r.;
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian