Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku – warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla

Zalącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 422/2024
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian