Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi (2023)

DZSP-ZSS-IV.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: ZSS_petycja_katalog_konkursowUML_20231109.pdf
Data złożenia: 31.10.2023
W sprawie: Rozszerzenie katalogu konkursów Urzędu Miasta Łodzi o działania mające na celu wsparcie psychospołeczne zarówno osób bezpośrednio dotkniętych chorobą nowotworową dziecka (opiekunów, rodzeństwa), jak i tych pośrednio dotkniętych (dalsza rodzina, przyjaciele, społeczność szkolna, sąsiedzi, współpracownicy itp.)
DSR-ZPr-I.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: ZPr_petycja_nawierzchnia_20230829.pdf
Data złożenia: 18.08.2023
W sprawie: Trwałe utwardzenie nawierzchni ulicy Zabawnej na odcinku od ul. Parandowskiego do ul. Szelburg-Zarembiny oraz ulicy Gajcego 82-102
Status załatwienia: ZPr_odpowiedz_nawierzchnia_Zabawna_Gajcego_20231115.pdf
DM-DM-XIII.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: DM_petycja_dzierzawa_Pienista_20230822.pdf
Data złożenia: 11.08.2023
W sprawie: Wycofanie zgody na dzierżawę części działki miejskiej nr 14/1 w obrębie P-33 położonej w Łodzi przy ulicy Pienistej bez numeru
Status załatwienia: DM_odpowiedz_dzierzawa_Pienista_20231107.pdf
DPr-BRM-II.152.9.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_MPZP_Zdrowie_20230829.pdf
Data złożenia: 28.07.2023
W sprawie: Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Namiotowej, Krakowskiej, Konstantynowskiej i Krańcowej
Status załatwienia: BRM_MPZP_zdrowie_20231110.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXXI/2437/23
DPr-BRM-II.152.8.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_skwer_Gdanski_20230706.pdf
Data złożenia: 11.06.2023
W sprawie: Uznanie niektórych drzew, znajdujących się na Skwerze Gdańskim, za pomniki przyrody
Status załatwienia: BRM_status_skwer_Gdanski_20230706.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXX/2411/23
DPr-BRM-II.152.7.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_topole_klon_B-50_20230706.pdf
Data złożenia: 11.06.2023
W sprawie: Uznanie niektórych drzew, położonych na działkach nr 236/42 i 236/43 w obrębie B–50, za pomniki przyrody
Status załatwienia: BRM_status_topole_klon_B-50_20230706.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXX/2410/23
DPr-BRM-II.152.6.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_tunel_dalekobiezny_20230511.pdf
Data złożenia: 05.05.2023
W sprawie: Projekt „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14 Odcinek – Posterunek Odgałęźny Retkinia.”
Status załatwienia: BRM_status_tunel_dalekobiezny_20230511.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXVI/2265/23
DPRG-UA-VI.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: UA_petycja_Gajcego_174-198_20230428.pdf
Data złożenia: 20.04.2023
W sprawie: Budowa instalacji kanalizacyjnej oraz utwardzenie odnogi ulicy Gajcego, obejmującej numerację 174-198
Status załatwienia: UA_odpowiedz_Gajcego-174-198_20230705.pdf
DPr-BRM-II.152.3.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_lekcje_religii_20230525.pdf
Data złożenia: 14.04.2023
W sprawie: Finansowanie lekcji religii
Status załatwienia: BRM_status_lekcje_religii_20231110.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXV/2245/23
DPr-BRM-II.152.4.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_wiskitno_20230329.pdf
Data złożenia: 21.03.2023
W sprawie: Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru osiedla Wiskitno
Status załatwienia: BRM_status_wiskitno_20231110.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXV/2246/23
DPr-BRM-II.152.5.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_symbole-religijne_lekcje-religii_20230406.pdf
Data złożenia: 15.03.2023
W sprawie: Usunięcie symboli religijnych z obiektów użyteczności publicznej, organizacja lekcji religii w szkołach i przedszkolach, przemianowanie nazwy ulicy, zmiana patrona szkoły
Status załatwienia: BRM_status_symbole_religijne_20231110.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXVII/2301/23
DSR-BPM-III.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BPM_petycja_transplantacje_20230407.pdf
Data złożenia: 20.02.2023
W sprawie: Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji
Status załatwienia: BPM_odpowiedz_transplantacje_20230523.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_kasztanowiec_20230214.pdf
Data złożenia: 04.02.2023
W sprawie: Uznanie za pomnik przyrody kasztanowca zwyczajnego, zlokalizowanego na granicy działek nr 219/2 i 22O/23 w obrębie B-50
Status załatwienia: BRM_status_kasztanowiec_20230214.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXV/2247/23
DPr-BRM-II.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_wierzba_biala_20230214.pdf
Data złożenia: 04.02.2023
W sprawie: Uznanie za pomnik przyrody wierzby białej, zlokalizowanej na działce nr 212/1 w obrębie B-50
Status załatwienia: BRM_status_wierzba_biala_20230214.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXV/2244/23
DSR-BAM-II.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: BAM_petycja_parking_MDP_20230124_20230210.pdf
Data złożenia: 24.01.2023
W sprawie: Lokalizacja parkingu dla Muzeum Dzieci Polskich
Status załatwienia: BAM_odpowiedz_parking_MDP_20230310.pdf
Status załatwienia: BAM_pismo_komitet_parking_MDP_20230602.pdf
Status załatwienia: BAM_odpowiedz_parking_MDP_20230706.pdf
DM-ZNN-II.152.1.2023
Odwzorowanie cyfrowe: ZNN_petycja_Eskimo_20230113_20230301_20230302.pdf
Data złożenia: 17.01.2023
W sprawie: Wykup byłych mieszkań zakładowych Zakładów "Eskimo"
Status załatwienia: ZNN_odpowiedz_Eskimo_20230414.pdf
Status załatwienia: ZNN_odpowiedz_Eskimo_20230707.pdf

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi (2022)

DPR-BRM-II.152.12.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_upamietnienie_Piotra_Szczesnego_20221117.pdf
Data złożenia: 02.11.2022
W sprawie: Upamiętnienie Piotra Szczęsnego
Status załatwienia: BRM_status_upamietnienie_Piotra_Szczesnego_20221117.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXI/2115/23
DEP-Ed-XVIII.152.3.2022
Odwzorowanie cyfrowe: Ed_petycja_bursa_12_20221114.pdf
Data złożenia: 26.10.2022
W sprawie: Zmiana zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca odpłatności za pobyt w Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi uciekinierów z Ukrainy
Status załatwienia: Ed_odpowiedz_bursa_12_20220130.pdf
DPR-BRM-II.152.11.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_Konstytucja_Marcowa_20221104.pdf
Data złożenia: 24.10.2022
W sprawie: Uczczenie setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej
Status załatwienia: BRM_status_Konstytucja_Marcowa_20221104.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXI/2116/23
DPr-BRM-II.152.10.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_pomnik_przyrody_aleja_glogow_20221020.pdf
Data złożenia: 16.10.2022
W sprawie: Uznanie za pomnik przyrody alei 53 głogów, znajdującej się wzdłuż ulicy Chryzantem w Łodzi
Status załatwienia: BRM_status_pomnik_przyrody_aleja_glogow_20221020.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXXI/2114/23
DPr-BRM-II.152.8.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_zywienie_szkoly_przedszkola_20220921.pdf
Data złożenia: 14.09.2022
W sprawie: Podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępności oraz promocji roślinnych opcji żywieniowych w przedszkolach i szkołach
Status załatwienia: BRM_status_zywienie_szkoly_przedszkola_20220921.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXX/2078/22
DEP-Ed-XVIII.152.2.2022
Odwzorowanie cyfrowe: Ed_petycja_zywienie_szkoly_przedszkola_20220915.pdf
Data złożenia: 12.09.2022
W sprawie: Zwiększenie dostępności oraz promocja roślinnych opcji żywieniowych w przedszkolach i szkołach
Status załatwienia: Ed_odpowiedz_zywienie_szkoly_przedszkola_20221107.pdf
DPr-BRM-II.152.7.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_roslinne_opcje_zywieniowe_20220906.pdf
Data złożenia: 06.09.2022
W sprawie: Podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępności oraz promocji roślinnych opcji żywieniowych
Status załatwienia: Uchwała nr LXV/1928/22
DPr-BRM-II.152.9.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_skwer_Krygierow_20220921.pdf
Data złożenia: 05.09.2022
W sprawie: Nadanie nazwy skwerowi Krystyny i Stefana Krygierów
Status załatwienia: BRM_status_skwer_Krygierow_20220921.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXX/2079/22
DEP-Ed-XVIII.152.2.2022
Odwzorowanie cyfrowe: Ed_petycja_żywienie_szkoly_przedszkola_20220829_20220905.pdf
Data złożenia: 29.08.2022
W sprawie: Zwiększenie dostępności oraz promocja roślinnych opcji żywieniowych w przedszkolach i szkołach
Status załatwienia: Ed_status_zywienie_szkoly_przedszkola_20220912.pdf
DSR-BIM-III.152.1.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BIM_petycja_strefa_pieszo-rowerowa_parking_20220915.pdf
Data złożenia: 18.08.2022
W sprawie: Wprowadzenie na odcinku ul. Piotrkowskiej, pomiędzy ulicami Struga-Tuwima a Roosevelta, strefy pieszo-rowerowej oraz przekształcenie parkingu przy siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w parking płatny
Status załatwienia: BIM_status_strefa_pieszo-rowerowa_parking_20220915.pdf
Status załatwienia: BIM_odpowiedz_strefa_pieszo-rowerowa_parking_20221028.pdf
DEP-Ed-XVIII.152.1.2022
Odwzorowanie cyfrowe: Ed_petycja_symbole_religijne_20220825.pdf
Data złożenia: 11.08.2022
W sprawie: Usunięcie symboli religijnych z obiektów użyteczności publicznej
Status załatwienia: Ed_odpowiedz_symbole_religijne_20221107.pdf
DPr-BRM-II.152.6.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_pomnik_przyrody_Bracka-51_20220727.pdf
Data złożenia: 24.07.2022
W sprawie: Uznanie za pomnik przyrody dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ul. Brackiej 51
Status załatwienia: BRM_status_pomnik_przyrody_Bracka-51_20220727.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2022
Odwzorowanie cyfrowe: ZNN_petycja_Cosinus_20220628.pdf
Data złożenia: 14.06.2022
W sprawie: Podział nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 4A
Status załatwienia: ZNN_status_Cosinus_20220628.pdf
Status załatwienia: ZNN_odpowiedz_Cosinus_20220829.pdf
DOM-ZKM-VI.152.5.2022
Odwzorowanie cyfrowe: ZKM_petycja_symbole_20220519.pdf
Data złożenia: 13.05.2022
W sprawie: Przywrócenie symboli państwa polskiego i miasta Łodzi
Status załatwienia: ZKM_status_symbole_20220523.pdf
DPr-BRM-II.152.5.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_symbole_20220518.pdf
Data złożenia: 13.05.2022
W sprawie: Przywrócenie symboli państwa polskiego i miasta Łodzi
Status załatwienia: BRM_status_symbole_20220518.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LX/1794/22
DPr-BRM-II.152.4.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_religia_20220506.pdf
Data złożenia: 04.05.2022
W sprawie: Używanie symboli religijnych oraz organizacja lekcji religii w szkołach
Status załatwienia: BRM_status_religia_20220506.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LXIII/1910/22
DPr-BRM-II.152.3.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_5G_20220421.pdf
Data złożenia: 19.04.2022
W sprawie: Promieniowanie 5G
Status załatwienia: BRM_status 5G_20220421.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LIX/1773/22
DOM-ZKM-VI.152.4.2022
Odwzorowanie cyfrowe: ZKM_petycja_5G_20220502.pdf
Data złożenia: 15.04.2022
W sprawie: Promieniowanie 5G
Status załatwienia: ZKM_status_5G_20220513.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_status_MRM_20220405.pdf
Data złożenia: 04.04.2022
W sprawie: Dostosowanie statutów Młodzieżowych Rad Miasta do obowiązujących przepisów prawa
Status załatwienia: Uchwała nr LIX/1772/22
DPRG-UA-VII.152.1.2022
Odwzorowanie cyfrowe: UA_petycja_Wierzbowa-20-22_20220404.pdf
Data złożenia: 28.03.2022
W sprawie: Inwestycja przy ulicy Wierzbowej 20 i 22
Status załatwienia: UA_odpowiedz_Wierzbowa-20-22_20220628.pdf
DOM-ZKM-VI.152.3.2022
Odwzorowanie cyfrowe: ZKM_petycja_MRM_20220328.pdf
Data złożenia: 22.03.2022
W sprawie: Dostosowanie statutów Młodzieżowych Rad Miasta do obowiązujących przepisów prawa
Status załatwienia: ZKM_status_MRM_20220328.pdf
DPr-BRM-II.152.1.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_biblioteka_Turoszowska_20220302.pdf
Data złożenia: 24.02.2022
W sprawie: Dostęp do biblioteki przy ul. Turoszowskiej 9A
Status załatwienia: BRM_status_biblioteka_Turoszowska_20220302.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr LVII/1698/22
DPRG-UA-XIII.152.1.2022
Odwzorowanie cyfrowe: WUA_petycja_Kolumny_620_20220308.pdf
Data złożenia: 15.02.2022
W sprawie: Zablokowanie budowy masztu telefonii komórkowej na działce położonej w Łodzi przy ul. Kolumny 620
Status załatwienia: WUA_ststus_Kolumny_620_20220308.pdf
DOM-ZKM-VI.152.2.2022
Odwzorowanie cyfrowe: ZKM_petycja_ochrona_powietrza_20220221.pdf
Data złożenia: 14.02.2022
W sprawie: Naprawa programów ochrony powietrza - dokonanie zmian w uchwałach antysmogowych
Status załatwienia: ZKM_status_ochrona_powietrza_20220304.pdf
DPRG-BAr-II.152.1.2022
Odwzorowanie cyfrowe: BAr_petycja_mpzp_Marysin_Rogi_20220118.pdf
Data złożenia: 07.01.2022
W sprawie: Objęcie całego osiedla Marysin-Rogi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Status załatwienia: BAr_odpowiedz_mpzp_Marysin_Rogi_20220225.pdf


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
ul. Piotrkowska 153
90-440 Łódź
telefon: +48 (42) 638-57-10, +48 (42) 638-53-06


Metryka strony i historia zmian