Projekt: Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj

Tytuł projektu: Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj

Cel projektu: Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.

Lata realizacji projektu: 2016–2018

Budżet projektu: 1 681 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 428 850,00 PLN (85% wartości ogółem)

Przewidziane działania:

Projekt będzie wspierał następujące przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym:

  1. promocja miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp.,
  2. promocja miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm,
  3. promocja miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne.

 

Projekt jest zgodny z celami realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W wyniku realizacji projektu miasto planuje przeprowadzenie szeregu działań promocyjnych mających na celu skłonienie jak największej ilości firm/osób opiniotwórczych do odwiedzenia naszego miasta, co w konsekwencji ma przełożyć się na wzrost liczby inwestycji. Wciąż poza granicami Polski rozpoznawalność Łodzi jest niewielka. Dlatego projekt obejmuje organizację działań promocji gospodarczej oraz w prasie branżowej ogólnopolskiej, także o zasięgu międzynarodowym i na portalach internetowych w Europie. Wszystkie wspomniane działania mają zachęcać do odwiedzenia Łodzi oraz poznania jej oferty inwestycyjnej. Ważnym punktem realizowanego programu będzie kooperacja z instytucjami otoczenia biznesu z województwa, kraju i zagranicy.

Realizacja projektu będzie wpływać korzystnie na rozwiązanie następujących problemów:

  • niezadowalający poziom wiedzy o ofercie biznesowej łódzkiego sektora MŚP,
  • niezadowalający poziom wiedzy o ofercie inwestycyjnej miasta,
  • niewystarczająca promocja gospodarcza miasta i regionu,
  • zbyt mała aktywność łódzkich firm poza granicami kraju,
  • przewaga konkurencyjna innych, dużych miast.

 

Biuro projektu:

Urząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta 
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a 90–926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 59 39,
fax: +48 42 638 59 40
www.uml.lodz.pl
e-mail: boi@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian