2017-09-25

Miasto Łódź w dniu 05 lipca 2017 r. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych poprawi możliwości operacyjne oraz zwiększy stopień gotowości bojowej jednostek ratowniczo - gaśniczych Nr 8 i Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, co pozwoli na osiągnięcie większej skuteczności prowadzonych działań ratowniczych i gaśniczych, skuteczniejszego zwalczania i ograniczania skutków pożarów i klęsk żywiołowych oraz awarii mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji pożarowych.

Projekt współfinansowany przez:

www.zainwestujwekologie.pl

Nazwa zadania: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 1 426 800,00 zł,
Wysokość dofinansowania (dotacja): 480 000,00 zł
Opis zakresu zadania: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie miał bezpośredni wpływ na jakość prowadzonych działań, a tym samym na zapewnienie skuteczniejszej ochrony ludności miasta Łodzi oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Samochód będzie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych zarówno na terenie miasta, województwa i całego kraju.

Nazwa zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 971 700,00 zł,
Wysokość dofinansowania (dotacja): 360 000,00 zł
Opis zakresu zadania: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie miał bezpośredni wpływ na jakość prowadzonych działań, a tym samym na zapewnienie skuteczniejszej ochrony ludności miasta Łodzi oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Samochód będzie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych zarówno na terenie miasta, województwa i całego kraju.


Metryka strony i historia zmian