Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Miasto Łódź w dniu 16 lipca 2015 r. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego zwiększy stopień gotowości bojowej jednostki ratowniczo–gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, co pozwoli na osiągnięcie większej skuteczności prowadzonych działań ratowniczych i gaśniczych, skutecznego zwalczania skutków pożarów, klęsk żywiołowych oraz awarii mogących zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców Łodzi.

Projekt współfinansowany przez:

www.zainwestujwekologie.pl

Nazwa zadania: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 1 712 880,00 zł (aktualizacja: 2015-11-10)
Wysokość dofinansowania (dotacja): 600 000,00 zł
Opis zakresu zadania: Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego umożliwi lepsze przygotowanie do udziału w akcjach ratowniczych polegających na usuwaniu skutków wypadków komunikacyjnych oraz w akcjach przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska, a także innych klęsk i zdarzeń.


Metryka strony i historia zmian