Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Miasto Łódź w dniu 12 sierpnia 2016 r. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zakupu specjalnego z drabiną o wysokości ratowniczej minimum 30 m dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego zwiększy stopień gotowości bojowej jednostki ratowniczo – gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, co pozwoli na osiągnięcie większej skuteczności prowadzonych działań ratowniczych i gaśniczych, skutecznego zwalczania skutków pożarów, klęsk żywiołowych oraz awarii mogących zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców Łodzi.

Projekt współfinansowany przez:

www.zainwestujwekologie.pl

Nazwa zadania: Zakup samochodu specjalnego z drabiną o wysokości ratowniczej minimum 30 m dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 3 200 000,00 zł, 
Wysokość dofinansowania (dotacja): 800 000,00 zł 
Opis zakresu zadania: Zakup samochodu specjalnego z drabiną o wysokości ratowniczej minimum 30 m umożliwi lepsze przygotowanie do udziału w akcjach ratowniczych polegających na usuwaniu skutków wypadków komunikacyjnych oraz w akcjach przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, a także innych klęsk i zdarzeń.


Metryka strony i historia zmian