Projekt partnerski „Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego o 36 firm działających w obszarze srebrnej gospodarki bądź prowadzone przez osoby w wieku 50+. Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym oraz zapewnia jednolitość i kompleksowość
przyjętego rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Partnerem w projekcie, oprócz Miasta Łodzi, jest na mocy zawartej Umowy o partnerstwie Gmina Aleksandrów Łódzki, a Partnerem Wiodącym Projektu jest Firma HRP ul. Tymienieckiego 19 a, 90-349 Łódź.


Metryka strony i historia zmian