Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami na Pasażu Schillera w Łodzi". Nr ref.: DSR-ZP-VIII.271.3.2022
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 04.02.2022 11:25
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DSR-ZP-VIII.271.3.2022

6 MB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie wysłane do DUUE DSR-ZP-VIII.271.3.2022

647 KB

Ogłoszenie o zmianie opublikowane 09.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

614 KB

Ogłoszenie o zmianie wysłane 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

646 KB

Ogłoszenie o zmianie opublikowane 16.03.2022 DRS-ZP-VIII.271.3.2022

613 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ DSR-ZP-VIII.271.3.2022

2 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.3.2022

78 KB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.3.2022

13 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SWZ 04.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

1 MB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy stan na dzień 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

114 KB

Załącznik nr 2a Tabela elementów scalonych 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

101 KB

Wzór umowy 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

2 MB

Załącznik nr 2a Tabela elementów scalonych 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

1 MB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy stan na dzień 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

1 MB

Zmiana SWZ 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

1 MB

Załączniki do odpowiedzi 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

4 MB

Zmiana SWZ DSR-ZP-VIII.271.3.2022

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz.pdf

1 MB

Odpowiedzi na pytania 04.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

1 MB

Pytania i odpowiedzi 11.03.2022 DSR-ZP-VIII.271.3.2022

997 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty najkorzystniejszej DSR-ZP-VIII.271.3.2022

1 MB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DSR-ZP-VIII.271.3.2022

989 KB

Inne Informacje Informacja o kwocie na sfinansowanie DSR-ZP-VIII.271.3.2022

982 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DSR-ZP-VIII.271.3.2022

107 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty rozbiórkowe (45111300-1)
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji (45223000-6)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego (45340000-2)
Instalacje mechaniczne (45350000-5)
Układy hydrauliczne (42122210-5)
Urządzenia wodne (34930000-5)
Usługi inżynieryjne (71300000-1)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Usługi zarządzania budową (71540000-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian