Protokoły Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (2016.12.28 – 2017.12.28, 2017.12.27 – 2018.12.27)


Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego >>>
Notatki z prac Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego >>>Metryka strony i historia zmian