Rady Osiedli zajmują się inicjowaniem i wspieraniem działań budujących lokalne więzi, a więc są to różnego rodzaju spotkania - wigilijne, pikniki rodzinne, czy spotkania tematyczne. Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy danego osiedla mają szansę się wzajemnie poznawać i integrować. Przedstawiciele Rad Osiedli mają za zadanie poznawać potrzeby mieszkańców osiedla, tak by móc szybko i sprawnie przekazywać te informacje do poszczególnych urzędów.

Rady Osiedli zajmują się także opiniowaniem uchwał Rady Miejskiej, między innymi Budżetu Miasta a także innych istotnych spraw dla osiedla, a leżących w kompetencjach gminy.

W zakresie swoich obowiązków mają także współdziałanie z organami Miasta, Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożarną w kwestii utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Mogą także podejmować i wspierać działania na rzecz ochrony środowiska i zieleni.


Metryka strony i historia zmian