Sprawozdanie o przebiegu i wynikach wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli Sprawozdanie z przebiegu i wynikach wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.


Metryka strony i historia zmian