Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 115

42 638 46 00

Siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej ds. jednostek pomocniczych Miasta Łodzi i Zespołów ds. Obsługi Wyborów:

Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 115, II piętro, pokój 2,
telefony: 42 638-46-00, 42 638-41-80


Metryka strony i historia zmian