do 20 lutego 2019 r. podanie do publicznej wiadomości przez Miejską Komisję Wyborczą do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi oznaczenia Osiedla i jego granic oraz liczby wybieranych członków poszczególnych rad, numeru okręgu wyborczego, granic i numerów obwodów głosowania oraz adresów lokali wyborczych
13 marca 2019 r. zamknięcie list wyborczych
do 15 marca 2019r. zakończenie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw wyborów do rady osiedli
do 22 marca 2019 r. powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 28 marca 2019 r. zarządzenie wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków poszczególnych rad
7 kwietnia 2019 r. przeprowadzenie głosowania. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 8.00-21.00
do 7 maja 2019 r. podanie przez Miejską Komisję Wyborczą ds.jednostek pomocniczych Miasta Łodzi(w formie 36 obwieszczeń) wyników głosowania i wyborów do poszczególnych rad osiedli.

Metryka strony i historia zmian