W wyborach do rad osiedli głosować mogą osoby (czynne prawo wyborcze):

 •  które ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski
 • stale zamieszkują na obszarze działania Rady na którą głosują
 • mogą brać czynny udział w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi.

Lista kandydatów

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na członków Rad Osiedli

Uchwała Nr XXV/11/19 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale w sprawie rejestracji list kandydatów na członków rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz zarządzenia wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad osiedli.

 

Uchwała nr XXIII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednstek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rejestracji list kandydatów na członków rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz zarządzenia wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad osiedli.


W związku ze zgłoszeniem kandydatów na łonków rad osiedli, w ilości równej liczbie mandatów przewidzianej dla danego osiedla w 12 osiedlach głosowania nie przeprowadza się:

 • Dolina Łódki - Uchwała nr XVIII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Dolina Łódki, Okręg Wyborczy nr 27, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>

 • Koziny - Uchwała nr XVI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Koziny, Okręg Wyborczy nr 19, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>

 • Lublinek-Pienista - Uchwała nr XVII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Lublinek-Pienista, Okręg Wyborczy nr 23, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Łagiewniki - Uchwała nr X/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Łagiewniki, Okręg Wyborczy nr 3, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • im. Józefa Montwiłła-Mireckiego - Uchwała nr XV/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Okręg Wyborczy nr 18, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
   
 • Nad Nerem - Uchwała nr XII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Nad Nerem, Okręg Wyborczy nr 9, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Osiedle nr 33 - Uchwała nr XXI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Nr 33, Okręg Wyborczy nr 33, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Stary Widzew - Uchwała nr XIX/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Stary Widzew, Okręg Wyborczy nr 30, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Stoki-Sikawa-Podgórze - Uchwała nr XX/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze, Okręg Wyborczy nr 31, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Wiskitno - Uchwała nr XIII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Wiskitno, Okręg Wyborczy nr 16, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Wzniesień Łódzkich - Uchwała nr XI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich, Okręg Wyborczy nr 8, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Zdrowie-Mania - Uchwała nr XIV/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Zdrowie-Mania, Okręg Wyborczy nr 17, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>

Metryka strony i historia zmian